Jdi na obsah Jdi na menu
 


rozvoj farních knihoven

Farní knihovna, která by mohla sloužit jako vzor pro ostatní, by měla splňovat několik důležitých bodů.

 

·                    Mělo by se o její chod starat více lidí.

Vzhledem k tomu, že je potřeba zajistit určité finance, pravidelnou otevírací dobu, výběr nových knih či dostatečnou propagaci a to vše ve volném čase, představuje toto pro jednoho člověka příliš velkou zátěž.


 

·                    Peníze na provoz (především přírůstky) by měly pocházet z více zdrojů.

Knihovna by měla hledat více rozmanitých druhů financování svého provozu. Ideální knihovna by peníze získávala jak z darů farníků či čtenářů, tak například z prodeje drobných předmětů (kalendářů, svíček, růženců, …) či z rabatu z prodeje knih. Vhodné by taktéž bylo několikrát ročně vyhlásit ve farnosti cílenou sbírku na potřeby knihovny. Nemělo by se taktéž zapomínat na sponzorské dary.

 


·                    Nové knihy by měly být vybírány s pečlivostí.

Knihovník by měl vnímat potřeby čtenářů a vybízet je k formulování nedostatků, jaké knihovna má. Zároveň by při svém výběru měl pokrýt potřeby všech věkových skupin. Od věci není ani zařazení jiných typů dokumentů jako jsou CD, DVD a podobně.

 


·                    Propagace knihovny by měla být několikavrstevná.

Ideální farní knihovna by využívala každou možnost k propagování své činnosti a své nabídky. Využila by různé cesty: prezentaci na internetu (včetně zveřejnění svého fondu), představování svých novinek ve farním a městském časopise, zvaní čtenářů prostřednictvím ohlášek či pořádání akcí v prostorách knihovny. Dobrým nápadem je uspořádat v knihovně autorské čtení, besedu nad knihou, čajovnu či jakoukoli jinou besedu – třeba cestovatelskou.

Pokud uvážíme, že farní časopisy vycházejí například jednou do měsíce, není nereálné v každém čísle představit jeden přírůstek. Dvanáct nových knih do roka je naprosté minimum pro udržení zájmu čtenářů.

 


·                    Spolupráce s nejbližšími farními knihovnami či s knihovnou městskou/ obecní může přinést výhody.

Ideální farní knihovna se snaží udržovat kontakt s městskou/ obecní knihovnou jak za účelem neduplikování fondů a lepší služby čtenářům, tak také k získání rad a námětů pro svou vlastní činnost. Vždyť městská knihovna řeší ty samé problémy – jak přivést nové čtenáře do knihovny, jak dosáhnout jejich spokojenosti. Jiné farní knihovny mohou poskytnout přebytečné knihy či užitečné rady.

 


·                    Záštita

Nad chodem farní knihovny by měl držet patronát správce farnosti a podporovat ji. Farní knihovna je důležitým a užitečným pomocníkem kněze, který z ní může čerpat náměty pro svá kázání a výuku náboženství.

 


·                    Přehlednost, pořádek, organizovanost

Ideální farní knihovna by měla perfektní přehled o svém fondu, výpůjčkách i době jejich trvání. U každého čtenáře by měl být způsob, jak ho informovat o překročení výpůjční lhůty a mělo by být známo bydliště. Každá kniha by měla být snadno a rychle vyhledatelná podle názvu, autora a dalšího kritéria (např. klíčového slova, žánru či oboru).